سامانه فروش بلیت کنسرت

برنامه های در حال اجرا

سمینار دکتر آزمندیان وجشن پایان سال تکنولوژی فکر

قیمت بلیط : 1تا30بهمن ماه 150000 تومان

قیمت بلیط : 1اسفند تا20 اسفند 200000 تومان

زمان برگزاری : پنجشنبه 19 اسفند ماه ساعت 3 تا 10 شب 

کنسرت شاهین آرین
تاریخ اجرا
پنجشنبه 19 اسفند


ساعت

21:30
قیمت بلیت ها (ریال)
400,000 تا 1.200.000


کنسرت محمدرضا گلزار
تاریخ اجرا
جمعه 20 اسفند


ساعت

18:45
21:45
قیمت بلیت ها (ریال)
400,000 تا 1.400.000