سامانه فروش بلیت کنسرت

اطلاعات کنسرت

1393/10/12

هنر دوست گرامی


بلیت فروخته شده به هیچ وجه پس گرفته و یا تعویض نمی شود .

ورود به لابی از یک ساعت قبل از آغاز شروع خواهد شد .  

بعد از شروع شدن برنامه ، از ورود شما به سالن جلوگیری خواهد شد و بلیت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

حتما باید مشخصات یکی از همراهان ، با مشخصات روی بلیت ، یکسان باشد . سیستم ، در صورت لزوم ، با کنترل کارت شناسایی و شماره موبایل ثبت شده در بلیت اجازه ورود خواهد داد

از آوردن هرگونه تنقلات و نوشیدنی به سالن خوداری نمایید .

از ورود اطفال زیر شش سال ، جدا ممانعت بعمل خواهد آمد .

رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامیست ( عدم استفاده از لباسهای کوتاه و چسبان ، آستین کوتاه برای بانوان ) ، در صورت عدم رعایت پوشش کامل ، از ورود شما به مجموعه جلوگیری خواهد شد ، در این صورت برگزار کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال عودت وجه ، ندارد .


موسسه فرهنگی هنری و تبلیغاتی اکسیر نوین ساعاتی خوش را برای شما آرزومند است