پنجشنبه 05 مرداد 1396

رویدادهای اکسیر

همراه با شما و ستاره های موسیقی

برنامه های جاری

گروه موسیقی کولی های اسپانیا
تالار وزارت کشور- تهران
6 و 7 و 8 مرداد
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
میلاد نمایشگاه- تهران
9 و 10 مرداد
خرید بلیت کنسرت
بابک جهانبخش
میلاد نمایشگاه- تهران
23 و 24 مرداد
خرید بلیت کنسرت
گروه موسیقی کولی های اسپانیا
تهران تالار وزارت کشور
6 و 7 و 8 مرداد
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تهران میلاد نمایشگاه
9 و 10 مرداد
خرید بلیت کنسرت
بابک جهانبخش
تهران میلاد نمایشگاه
23 و 24 مرداد
خرید بلیت کنسرت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!